Home

Cruising

This page is translated to english

Custom Search
Updated 29-Jun-2011

Träffar / Utflykter

De vackra bilarna står framför Ornäsgården en bit utanför Falun under Motor Historiska Sällskapets Lopp 60/70 2007.

Events / Cruising


Beautiful cars in front of Ornäsgården, just outside Falun, in MHS Rallye for cars from 1960/70 - 2007

 

Inspiration comes from cruising and the technology of the car

Old proven technology. Beautiful cars. Cruising in the summertime. Meet pleasant persons. Picnic. A nice evening in the everlasting Nordic Summer Light. These are some things that makes it worth to own and use an old historical car.

Tekniken. Utflykterna. De vackra fordonen!

Drivkraften i hobbyn är att åka med bilen. Att lära sig hur gammal beprövad teknik fungerar. Att åka på rallyn. Åka och fika. En fin sommarkväll i det mjuka kvällsljuset. Träffa trevliga bilintresserade människor. Vårda och värna gamla saker.

 

 

W111 och DC-3A-360

Klassiker i Skokloster 2008. Mercedes-Benz modell W111 från 1968/69. I dag en raritet. Douglas DC-3 1943. Parkerad på gräsplanen invid det numera till Simrishamn flyttade bilmuséet.

Classics in Skokloster 2008. Mercedes-Benz model W111 from 1968/69. Today, a rarity. Douglas DC-3 1943. Parked on a field next to the now moved car museum. Also a rarity.

 

Litet sidospår - mer om 79002. DC-3A-360 (c/n 9103)

Till USAAF 1943 som C-47-DL, 42-32877. Såld till Skandinaviska Aero AB 1946 och flugen från Hanau till Norrtälje via Bromma 13 februari 1946. Svensk registrering SE-APW från och med 27 mars 1946. Döpt till Polaris. Till SILA 1947 och SAS 16 juni 1948. Till Flygvapnet 7 maj 1949. Baserad på F 8 Barkarby utan fenkod och flottiljsiffra. Smeknamn Munin. Senare märk F 8/72, F 3/72, och F 13/792. Skänkt till Skokloster motormuseum i utbyte mot en Rolls-Royce Griffon motor åt Flygvapenmuseum. Flugen av Flygvapnet till Skå-Edeby flygfält i augusti 1983.

Ett par dagar senare flugen tidigt en morgon av en civil pilot (Åke Jansson) som icke militärt flygplan utan civil registrering till Skokloster där den landade i en åker! Enligt utsago av ett vittne, med passagerare ombord. Luftfartsverket inte glada åt denna flygning. Uppställd utomhus. I september 2008 säljs planet till Peter Flensburg som i maj 2009 säljer planet vidare till Fallskärmsjägarskolans, FJS, kamratförening, Fallskärmsjägarklubben, för att statiskt ställas upp på FJS gamla förläggningsplats "Lägret" vid Karlsborgs fästning strax utanför västra vallen. Planet transporteras med båt från Skokloster via Södertälje kanal, vidare genom Göta kanal över Vättern till Karlsborg. Källa: Wikipedia.

Small side-track - more about 79002 DC-3A-360 (c/n 9103)

DC-3A-360 (c/n 9103). Delivered to USAF in 1943 as a C-47-DL, 42-32877.

Sold to Skandinaviska Aero AB in 1946 and flown from Hanau to Norrtälje via Bromma Februari 13th 1946. Swedish registration SE-APW from March 27th 1946 and named Polaris. To SILA 1947 and SAS June 16th 1948. Transferred to the Swedish Airforce May 7th 1949. Based at F8 Barkarby without tail code or fleet number, nicknamed Munin. Later marked F8/72, F3/72 and F13/792.

Donated to Skokloster Motormuseum in exchange for a Rolls-Royce Griffon engine for Flygvapenmuseum. Flown by the Swedish Airforce to Skå-Edeby airfield in August 1983. A few days later an early morning she was flown by a civilian pilot as a non-military aircraft and without civilian markings to Skokloster where it landed in a nearby crop field. Since then she has been a static display at Skokloster. Source: http://bsod.se/blog/?p=179. But history does not end here. In 2008 the old plane was sold och moved to Karlsborg.

Mer om flytten av DC:3 an till Karlsborg. More on the move to Karlsborg.

Och om den spektakulära sjötransporten. And the spectacular seevoyage.

 

 

About me Om mig | Site Map | Privacy Policy | eMail me |