© 2008 www.W111.se

UNDERHÅLL FÖRDELARE

Distributor maintenace

Isärplockning och uppsmörjning av fördelare

0 231 116 051 JFUR6 till 250 SE

 

Bidrag från Jonas Carlberg - W111 250 SE 1967

 

Distributor complete - Fördelare ihopsatt

Ihopsatt

 

Complete Distributor

Distributor lift cap - ta bort fördelarlock

Ta bort fördelarlock.

Lift the cap from the distributor body

Distributor contact breaker - Brytarspetsar

Ta bort rotor så att skyddsplåten kan tas bort.

 

Pull off the rotor arm

Rotor at body rim mark - Rotor mot markering

Sätt tillbaka rotorn o kör runt motorn tills den står mitt för markeringen i godset på fördelaren. Om markering saknas, gör en egen.

(övre dödläge för 1:ans cylinder)

 

Distributor body rim mark. (No. 1 piston at TDC on compresion stroke). If there is no mark, make one.

Removal of distributor - Fördelare bortplockad

Lossa vacumslangen och sladden till tändspolen vid fördelaren.

Lossa sedan fästskruven till tändinställningen.
Därefter går det bra att lyfta fördelaren.

 

Remove the distributor from the engine, lift off the cap and remove the rotor and contact assembly.

Distributor - Fördelare

Borttagen fördelare "0 231 116 051 JFUR6"

 

Distributor "0 231 116 051 JFUR6"

Vacuum unit - Vacum enheten

Lossa vacumklockan samt dess stag.
Notera att den lilla axeln som går igenom stagets "öra" även skall gå ner i ett fixeringshål i brytarplattan.

 

Unscrew and remove the vacuum unit.

Vacuumclock

Man kan justera vacumförställningens reglerområde genom att skruva staget ut eller in på vacumklockan.


Distributor - Fördelare

Eventuellt behöver fästskruven för brytaransl, kondensator o tändspole
anslutning tas bort helt för att så småningom kunna lyfta upp brytarplattan.
Värt att notera är att vare sig fästskruven eller anslutningarna skall ha kontakt med godset.
Lossa de två fästskruvarna som håller brytarplattan och clipsen till fördelar-locket.
Observera att den ena av dom har ett styrstift i överkant som fixerar både skyddsplåt och fördelarlock.(50% chans att montera fel vilket i mitt fall resulterade i en svordom över att fördelarlocket inte gick att montera). I mitt fall kunde jag nu vrida fram brytarplattan så att håligheten i ytterkant kunde passera förbi fästskruven för Brytaransl,kondensator utan att ta loss den.
Lyft upp brytarplattan försiktigt och tryck gärna ner rotoraxeln samtidigt.
Rotoraxeln sitter nämligen bara fast i fjädrarna till centrifugalvikterna och
följer lätt med upp och kan i värsta fall leda till skadade fjädrar.

Extract the baseplate securing screws and remove the baseplate.

Brytarplattan bortlyft och man kan se rotoraxel, centrifugalvikterna samt deras fjädrar.

 

Distributor driveshaft, centrifugal weights and springs.

 

 

Clips, Brytarplatta samt brickor.
Man ser inte samtliga brickor på bilden men underst sitter en tjock i metall sedan en tunn i metall och slutligen en bred "plast" som är glidyta till brytarplattan.

 

The baseplate and clips.

Rotoraxel med centrifugalfjädrar.
Notera att jag fettat in fjädrarna med kullagerfett för att dom inte skall hänga ner vid återmonteringen. Man för nämligen först på rotorn i sitt rätta läge och hakar därefter i fjädrarna. Det blir jäkligt omständigt om man hakar i dom innan man fört på rotoraxeln helt för då drar dom in vikterna samt hamnar under rotoaxeln.

Distributor shaft removed.

Centrifugalvikter.
Lossa de små säkrings fjädrarna men var försiktig dom är små och flyger långt.
Dessutom blir dom lätt deformerade om man är ovarsam.

 

Centrifugal weights. Remove carefully the small circlips.

 

Tom fördelare sånär som på två små brickor vid vikternas infästning

 

Empty Distributor.

Centrifugalvikterna tillsammans med deras säkringsfjädrar.

 

Centrifugal weights with circlips.

Click for full picture - Klicka för större bild!

Alla losstagna delar.

 

All Parts. Before reassembly, clean all parts and apply grease on slidingareas., particular the driveshaft and baseplate.

Slutligen rengör och smörj alla glidytor.
Jag använde vanligt vattenavvisande kullagerfett.
Glöm inte nockpartiet på rotoraxeln där brytarna ligger an och lägg lite extra energi på att smörja upp brytarplattan då vacumförställningen inte orkar förskjuta den om den går trögt.


Efter uppsmörjningen av min fördelare så slår vikterna ut vid 3200 varv istället för 4300 varv och
vacumförställningen fick ett jämnare förlopp.
Dock kan jag fortfarande inte ställa tändningen på de angivna 30grader vid 4500 varv utan har fått
förskjuta hela tänkurvan så jag landar på ca 40grader vid 4500 varv.
800varv ca 6 grader före övd. med vacum.
2500varv ca 20 grader.
3200varv ca 40 grader.
4500varv ca 40 grader.


Där går bilen som allra bäst över hela registret.
Jag har inte forskat närmare i fenomenet men troligtvis är det slitage på drivningen mellan vev o fördelare som gör att tändningen är ca 10 grader sen.
Jag har inte heller uppgifterna på en komplett tändkurva över hela varvtalsområdet så jag kan tex. inte säga vid vilket varvtal entrifugalvikterna ska slå ut enl. ursprungsvärdena.
Hur som helst så är det här mina erfarenheter av min bil och får betraktas som en hobby meks erfarenheter men kan det vara till nytta för dig så blir jag glad.


Tar gärna emot tips o råd i ärendet för jag skulle ju helst se att alla värden stämmer enl. boken.

Mvh Jonas Carlberg.

Anpassad sökning
.