Hem / History / W113

W113 250 SL 1967 - Bodywork before repairing

This page is translated to english

Custom Search
 
Updated 06-Nov-2010

Refurbishment starts ... Renovering av karossen börjar ...

January 2009

The body seems in relatively good condition. There is rust and surface rust, which probably come from the many years of storage, perhaps in a damp building.

There are also old rust repairs. Strangely. The car was not used so many years in the 60s and 70s.

Old crasch repairs?

Januari 2009

Karossen förefaller i sin helhet i bra skick. Det finns rost och ytrost, som troligen kommit av de många årens förvaring, i kanske fuktig byggnad.

Det finns också gamla rostlagningar. Egendomligt då bilen användes så få år.

Krockskador ?

 

More body-images - Fler kaross-bilder

Pagoda September 2008 The engine room uncovered - Motorrummet frilagt Old welding - Gammal lagning
Rust in rear wheel house - Rost i bakre hjulhus Front floor unit and luggage compartment - Golv och bagageutrymme Rusty brakes - rostiga bromsar
     
 

 

 

 

>> Klicka för återgå (Click for Return)