Hem / History / W113

W113 250 SL 1967 - Paintwork

This page is translated to english

Custom Search
 
Updated 07-Nov-2010

Vehicle primed - Kaross redo för lackering

Car painting starts

 

February 2010

The car is now free from rust. The bodywork is blasted and primed. Ready for painting at SixPackCustom.

 

Februari 2010

Bilen har nu lämnat plåtslagaren utanför Sala. Den har blästrats och målats med underredsprimer. Är nu hos lackeraren Tony på SixPackCustom utanför Enköping.

 

 

 

More body-images before painting - Fler kaross-bilder före lackering

Long way to go. The Pagoda-owner and the refinishers examine the object - Lång väg kvar. Pagodans ägare och lackeraren studerar objektet
Nice detail work. Like new or better.

The tailgate sand-blasted by mistake. Became too wide and must "shrink"

Bakluckan blästrad av misstag. För stor och ska "krympas"
Fint detaljarbete. Som nytt eller bättre.
 

 

 

 

>> Klicka för återgå (Click for Return)